BIEDT ONDERDAK

Deze website geeft u slechts een beperkt beeld van onze organisatie.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of het maken van een afspraak.

over

ons

Als onafhankelijke projectontwikkelaar realiseren wij al meer dan 20 jaar onderscheidende projecten. Deze komen tot stand door onze passie, visie en grote mate van betrokkenheid tijdens het ontwikkelproces. Wij doen dat zelfstandig, in samenwerking met derden of in opdracht van derden. 

Wij zijn in staat om binnen de financiële kaders het gehele ontwikkel- en bouwproces voorspoedig te laten verlopen, daarbij rekening houdende met de belangen van alle betrokkenen, van gemeente/eigenaar tot de uiteindelijke bewoner/gebruiker.

 

andere

kijk

Tijdens de visievorming en het ontwikkelproces stellen wij de bewoner en/of de gebruiker centraal en gaan daarbij uit van functionele en aansprekende gebouwen die onderscheidend zijn en bijdragen aan een plezierige woon-, werk- en leefomgeving. Wij hebben het niet over hoe duurzaam en energiezuinig onze projecten zijn, dat doen we al vele jaren en zodra de mogelijkheid van circulair bouwen zich voordoet houden we daar rekening mee. Waar wij ons zorgen om maken zijn de enorme klimaatveranderingen waar we steeds meer mee te maken krijgen. Wij vragen ons af hoe wij het beste kunnen omgaan met droge en warme periodes die worden opgevolgd door extreme regenperiodes en wat de gevolgen hiervan zijn voor de gebouwde omgeving? Ons inziens vraagt dit om een andere kijk op energie gebruik, op mobiliteit en op het gebruik van grondstoffen en bouwmaterialen. Dit vraagt om een andere plan van aanpak, wij leggen hierbij de lat voor duurzaamheid hoger, passend bij onze ambitie.

samen

werking

Onder de noemer “kun je niet delen, kun je niet vermenigvuldigen” hebben wij de afgelopen jaren vele interessante ontwikkelingen met derden gerealiseerd waaruit Onis Vastgoed BV en HK² Projectontwikkeling BV zijn ontstaan. Beide succesvol, met een eigen identiteit en volledig zelfstandigheid en in staat om uitdagende en aansprekende plannen te realiseren. Mocht je hierover vragen hebben en/of een uitdaging met ons willen aangaan neem dan contact op.

thema's

Holtkamp Projectontwikkeling is door haar jarenlange ervaring in staat om bijzondere opgaven om te zetten in vooruitstrevende en duurzame woongebieden. Door onze marktkennis streven wij naar de realisatie van kwalitatief hoogwaardige en betaalbare woningen zowel in koop als huur. Thema’s die hier aan bijdragen zijn Vrijstaand Consumentgericht Wonen en Woonvariatie.

vrijstaand consumentgericht

wonen

Er is een groeiende behoefte aan vrijstaande en toch betaalbare woningen. Deze woningen worden normaliter op ruime kavels gerealiseerd, waardoor een hoge prijs onvermijdelijk is.

Aan de hand van goede stedenbouwkundige uitgangspunten hebben wij een concept ontwikkeld voor vrijstaande woningen op kleine kavels.
Dit concept is gebaseerd op particulier opdrachtgeverschap en kan op grote schaal projectmatig worden ontwikkeld, waarbij de gemeente slechts één aanspreekpunt heeft.

Voor de consument heeft de projectmatigheid van dit concept grote voordelen. Zo is de prijs- / productverhouding optimaal en kunnen toch de individuele wensen worden uitgevoerd.

 

woon

variatie

Hét antwoord op betaalbaar en consumentgericht wonen.
Een nieuwe basis is gevonden die goedkoop en flexibel is en vaste, voorspelbare prijzen als uitgangspunten hanteert. Juist in het lagere marktsegment van betaalbare en rijmatige woningen.

Met Woonvariatie kan iedereen een woning naar zijn keuze en budget realiseren.

Uitgangspunten hierbij zijn:
– Helderheid voor de consument
– Flexibiliteit voor alle partijen
– Eenduidig en gevarieerd woonplan
– Keuzevrijheid in vormen en materialen
– Duurzaam, energiezuinig en circulair